Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: BIP - ŚDS "Pod Skrzydłami"

Lista podkatalogów:

Lista artykułów:


Strona główna

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"
dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

dla osób chorujących psychicznie (typ A)
ul. Grójecka 109; 02-120 Warszawa
tel./fax (22) 895-27-61, e-mail: podskrzydlami@sdsochota.waw.pl

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B)
ul. Nowogrodzka 75; 02-018 Warszawa
tel. 511-854-413, e-mail: sdsb@sdsochota.waw.pl

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 roku okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że:

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z usług ŚDS.

W ŚDS "Pod Skrzydłami" został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@sdsochota.waw.pl lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby. 


Wprowadził Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-14
Aktualizujący Wieteska Justyna 2018-05-29
Zatwierdzający Kamińska Iwona 2018-05-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-29
Wersja standardowa