Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ŚDS "Pod Skrzydłami" > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"
jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, przeznaczonym dla 60 dorosłych osób
, w tym:

typ A – dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego – usługi realizowane w lokalu przy ul. Grójeckiej 109,
typ B – dla 30 osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne – usługi realizowane w lokalu przy ul. Nowogrodzkiej 75.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" moga być kierowane osoby zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem, że uczestnikami zajęć mogą być także mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Celem działalności Środowiskowego Domu samopomocy "Pod Skrzydłami" jest:
1. organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku,
3. kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami" należy:
1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2. organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
3. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z programów działalności Domu i rocznych planów pracy, opracowywanych oddzielnie dla uczestników przewlekle chorych psychicznie i oddzielnie dla uczestników upośledzonych umysłowo, obejmuje w szczególności:
1) treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening porządkowy,
2) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, m.in.: zebrania społeczności, psychoedukacja i profilaktyka zdrowia, zajęcia integracyjno-poznawcze,
3) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: zajęcia rozwijające ekspresję twórczą: muzykowanie, zajęcia teatralne, różnorodne zajęcia plastyczne, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, imprezach okolicznościowych, inne zajęcia ogólnorozwijające,
4) poradnictwo psychologiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
7) niezbędną opiekę,
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

W czasie pobytu w Domu uczestnicy korzystają z wszelkich dostępnych form zajęć, zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.

Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego decyzją administracyjną w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego.

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ABochenek 11-02-2013
Aktualizujący bzmw/ext.abochenek 18-02-2014
Zatwierdzający Kamińska Iwona 18-02-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-02-2014
Liczba odwiedzin: 1441
Rejestr zmian