Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ŚDS "Pod Skrzydłami" > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 

Korespondencję można składać:

 • bezpośrednio w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami", ul. Grójecka 109, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami", ul. Grójecka 109, 02-120 Warszawa,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: podskrzydlami@sdsochota.waw.pl

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami":

 1. Osoby ubiegające się o skierowanie do Domu odbywają rozmowę wstępną z dyrektorem Domu lub osobą wyznaczoną przez dyrektora.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc, osoba spełniająca warunki uczestnictwa w zajęciach Domu, wpisywana jest na listę osób oczekujących.
 3. Wniosek o skierowanie do Domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile takie posiada.
 4. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. warszawy ul. Przemyska 11.
 5. Odpłatność ze korzystanie z usług Domu, sposób oraz termin wnoszenia odpłatności określone są w decyzji administracyjnej.
 6. Termin przyjęcia do Domu ustala dyrektor Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.
 7. Po raz pierwszy uczestnik przyjmowany jest do Domu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 8. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, uczestnika kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
 9. Okres, na jaki uczestnik został skierowany do Domu, może zostać przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Dyrektor Domu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Domu, po wcześniejszym zapisaniu się osobiście lub telefonicznie.


 
 
Wprowadził BZMW/ext.ABochenek 11-02-2013
Aktualizujący bzmw/ext.abochenek 11-02-2013
Zatwierdzający Kamińska Iwona 11-02-2013
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-02-2013
Liczba odwiedzin: 1171
Rejestr zmian